The Quinnipiac Chronicle

Cartoon: ‘May Weekend’

Dakota Wiegand

May 2, 2012

[media-credit id=1514 align="alignnone" width="334"][/media-credit]...

Cartoon: ‘Lotto’

Dakota Wiegand

April 4, 2012

[media-credit id=1514 align="alignnone" width="500"][/media-credit]...

Cartoon: ‘Warm weather’

Dakota Wiegand

March 28, 2012

[media-credit id=1514 align="alignnone" width="500"][/media-credit]...

Cartoon: ‘St. Patrick’s Day’

Dakota Wiegand

March 7, 2012

[media-credit id=1514 align="alignnone" width="500"][/media-credit]...

Cartoon: ‘QU-Yale tie’

Dakota Wiegand

February 29, 2012

[media-credit id=1514 align="alignnone" width="500"][/media-credit]...

Brown 12, Quinnipiac 7

Brown 12, Quinnipiac 7

February 28, 2012

Cartoon: ‘Beat Yale’

Dakota Wiegand

February 22, 2012

[media-credit id=1514 align="alignnone" width="500"][/media-credit]...

Cartoon: ‘Meme’

Dakota Wiegand

February 15, 2012

...

Cartoon: ‘Quinnipiac Hockey’

Dakota Wiegand

February 8, 2012

[media-credit id=1514 align="alignnone" width="500"][/media-credit]...

Cartoon: ‘Super Bowl’

Dakota Wiegand

February 2, 2012

[media-credit id=1514 align="alignnone" width="600"][/media-credit]...

Cartoon: ‘Snow’

Dakota Wiegand

January 25, 2012

[media-credit name="Zach Wiegand" align="alignnone" width="600"][/media-credit]...